Sensibus
Navigation 

Direktdrivet - direktkontakt

Hur kan man uttrycka sig så respektlöst mot dessa utmärkta konstruktioner?
Det låter naturligtvis vanvördigt, men för den som lärt sig att älska direktdrivet är både slirbroms och backspärr fullständigt onödiga. Och då spelar det naturligtvis ingen roll alls om de är gedigna och påkostade.

Med direktdrift sköter man både backblockering och broms med veven. Det är inte bara

direktdrift,
 det är

direktkontakt.


Det innebär en helt annan känsla i fisket.
Det är på tiden att ABU lanserar en ny direktdriven modell i Sverige.

I väntan på detta kan vi med fördel använda en uppgraderad Ambassadeur 5000D från Sensibus.
 

Ambassadeur 5000D introducerades i Napp och Nytt 1974 och ersattes 1978 av Ambassadeur 5500D. 1980 fanns den inte med längre.

Ur Napp och Nytt 1974, sidan 57:

Pure Fishing marknadsförde så sent som 2009 en nyproducerad
Ambassadeur 4000D i Japan.

 

Ett spektakulärt nybygge av en Ambassadeur 5500D med UC- spole (alltså en spole som roterar kring en fast axel) visas på nördsidan.

Jämför Ambassadeur 5500C Direct nedan.

 

En ännu mer spektakulär variant av Ambassadeur 5000D marknadsförs av Don Iovinos.

 I priserna ingår 20 % moms och frakt inom Sverige.

 


Andra direktdrivna Ambassadeurer

ABU tillverkade även andra direktdrivna modeller. Gemensamt för dessa är att de hade centrifugalbroms, mekanisk broms och knarr. Ingen av dem hade friktionsbroms för utgående lina. De var röda med vita plastsargar och hette Ambassadeur 1750, 1750A, 2000, 2050, 2500, 2600 och 2650.
 

Ambassadeur 1750 var beteckningen i USA på det som i Napp och Nytt 1964-1966 hette ABU 1750 och något modifierad under beteckningen ABU 1750A 1966-1974. Den hade frikopplingsbar spole, med frikopplingsknappen i vevnavet.

Ambassadeur 1750A såldes 1975-1978 och var samma som tidigare ABU 1750A.

Lustigt i sammanhanget är att ABU i Napp och Nytt 1969 skrev
”Inte Ambassadeur men bra ändå”.
 

Ambassadeur 2000 såldes i Sverige 1962-1964. Den hade knarr men saknade frikoppling.
 

Ambassadeur 2050 är en  2000 med lite smalare spole och utan kapsel för evighetsskruven på vänstergaveln. Den kom 1964, men såldes inte i Sverige.
 

Ambassadeur 2500 såldes aldrig i Sverige, men i USA under åren 1962-1964. Den hade en enkel friktionsbroms mellan vev och vevaxel och saknade frikoppling.
 

Ambassadeur 2600 såldes aldrig i Sverige, men i USA under åren 1962-1964. Den hade frikopplingsbar spole och knarr.
 

Ambassadeur 2650 såldes inte heller i Sverige. Den är en 2600 med smalare spole.
 


Hybrider

ABU tillverkade även hybrider, d.v.s. rullar som kunde växla mellan slirbroms och direktdrift. Dessa hette 821PLUS, 822, 823, 1022PLUS och 1022 FL och producerades 1986 och 1989. 1022 FL var då Flaggskeppet bland Ambassadeurerna och bortsett från guldrullen den dyraste modellen. Alla modellerna har livstids garanti.
De var fullknökade med finesser såsom både tumtangent och traditionell tryckknapp för frikoppling, flippingfunktion och självjusterande magnetbroms. Den urkopplingsbara backspärren innefattar inte backbromsen som finns på D-modellerna. Dock är slirbromsen inkopplad hela tiden så för att få en fullödig direktkänsla måste slirbromsen dras åt maximalt.

 

821PLUS

Ambassadeur 800 presenterades första gången i Napp & Nytt 1987. Den fanns i storlekarna 822 och 823, med finesser som AutoMag självjusterande magnetbroms, urkopplingsbar backspärr, Hook Set Spollås, CamLock uppsvängningsbar vänstergavel, flytande linspridare och knarr. 

Rullen på bilden är en 821PLUS som saknar knarr men istället har flippingfunktion. Till skillnad från de större modellerna har 821 FastCast frikoppling. Denna såldes aldrig i Sverige.
 

1022FL 1022

Ambassadeur 1022 FL presenterades första gången i Napp & Nytt 1987. Den hade finesser som AutoMag självjusterande magnetbroms, urkopplingsbar backspärr, Hook Set spollås, CamLock bajonettlås för spolen, flippingfunktion, flytande linspridare och knarr. Dessutom har den väljare för FastCast eller traditionell frikoppling.
Modellen såldes också under beteckningen 1022PLUS. Den enda skillnaden är dock locket till linföraren där modellnamnet står.
 

1022FL 1022 polaris

Ambassadeur Polaris var en pre-productionmodell av 1022. Namnet var föremål för upphovsrättlig tvist och kunde inte användas.
Som framgår av bilden hade den en annorlunda revspridare.
 

Ambassadeur 1021 var en annan modell som aldrig kom i produktion. Det är en smalare variant av 1022.
 


Sensibus byggen
 

Sensibus har en särskild plats i hjärtat för direktdrivna rullar. Detta motiveras huvudsakligen med att man verkligen har direktkontakt med fisken. En bonus är att man slipper ifrån allt tjafs med slirbromsar.
    Alla sportfiskare drivs av tanken att kunna kasta dit man vill, d.v.s. så långt som möjligt. Detta har resultert i två byggen, Ambassadeur 2500C Direct och Ambassadeur 6000CT Direct.
 

Ambassadeur 2500C Direct

Följ länken och se


Den Gode,
Den Onde

och …

 

1022FL 1022 polaris

Ambassadeur 6000CT Direct

 
 
Ambassadeur 6000 CT Direct är den senaste av heta direktdrivna rullar från Sensibus laboratorium. Den är den direkta konsekvensen som uppstod ur en diskussion med en kund avgående vilken linförarens betydelse för kastlängden är. Praktiska prov visade att kastlängden förbättras radikalt utan linföraren. I diskussionen – medan den fortfarande befann sig på ett teoretiskt/hypotetiskt plan – framkom idén att om man tar bort den bromsverkan som linföraren innebär så måste man i motsvarande grad öka på inverkan av andra bromssystem. Denna uppfattning kan naturligtvis endast bekräftas eller vederläggas genom praktiska experiment. Därför monterades de båda gavlarna från en 5000D från 1974 på ett 6000CT-stativ och en 6000-spole fylldes med lina och försågs med OT Wheel med två bromsklutschar aktiva. Kastlängden med ett 28 grams Elbe Torsk (!) var cirka 40 meter med den ursprungliga rullen – också den försedd med OT Wheel – och cirka 60 meter i CT-versionen, alltså en förbättring med 50 %. Inte vid något kast noterades någon linresning. Under samtliga kast med båda rullarna var den mekaniska bromsen inställd på läge ”0”, alltså varken spolglapp eller bromsverkan. Så det första provet utföll definitivt till linförarens nackdel.
    Nästa prov som genomfördes var att ersätta de gamla bronslagren med Rocket Bearings (keramhybridkulllager). Detta innebar en ytterligare förbättring av kastlängden med cirka 15 %, d.v.s. kastlängder på i genomsnitt 70 meter. Vid samtliga prov användes ett 11 fot Berkeley Titanium 15-60, grams kastvikt.
    Sammantaget är förbättringen 75 % med Rocket Bearings och utan linförare.
 

Direktdriven
Ambassadeur

 

I Napp och Nytt 1962 introducerades Ambassadeur 2000 som nyhet. Med hänvisning till köparnas krav menade ABU att marknaden behövde en direktdriven Ambassadeur. Den är ganska primitiv och saknar frikoppling, men ändå utförd med typisk Ambassadeurkvalitet.

1974 kom Ambassadeur 5000D. Den är inte direktdriven på samma sätt som äldre spinnrullar. Även om man obehindrat vevar baklänges såväl som framlänges har rullen backspärr av exakt samma typ som de slirbromsade modellerna. En genial bromsmekanism gör att baklängesvevningen, alltså linutsläpp utan att frikoppla, kan ställas till önskat motstånd. Denna funktion, i kombination med knarren, gör rullen till ett mycket funktionellt, spännande och avancerat alternativ till slirbromsmodeller.


Rent tekniskt är skillnaden mellan den slirbromsade 5000 och 5000D att på 5000 slirar huvuddrevet och backspärrshjulet är fixerat vid huvuddrevsbussningen, medan det 5000D är backspärrshjulet som slirar och huvuddrevet är fixerat vid huvuddrevsbussningen. Det är alltså i princip samma grejer i båda rullarna, och därmed inte självklart varför 5000D var betydligt billigare.


Ambassadeur 5500D och 5500DA innebar ganska blygsamma uppgraderingar, men på 1990-talet kom 5500C Direct och 6500C Direct med radikala förbättringar såsom kullagrad spole på fast axel (UltraCast). Tyvärr kom den aldrig den direktdrivetälskande menigheten i Sverige tillgodo annat än som direktimport.
 

Den vanligaste modellen är en grön Ambassadeur 5000D. Den har sällan något samlarvärde om den inte är i mint condition eller är i den avvikande färgen teal. En 5000D med kort vev är dock extremt sällsynt och värdefull i motsvarande grad. Däremot har Ambassadeur 5000D ett desto större fiskevärde. Från senare delen av 1977 och framåt såldes 5000D utan knarr och med klistermärke i stället för gravyr. 

En Ambassadeur 5000D i färgen Champagne Gold är sällsynt, särskilt om den är i fint skick. De bör därför inte användas i praktiskt fiske. Det bästa är att sälja till Sensibus.

Ambassadeur 5500D har visserligen lite högre utväxling, men saknar knarren, vilket sänker fiskevärdet något. Men det är en smaksak och beror förstås på vilket fiske man använder rullen till. Denna saknar i princip samlarvärde om den inte är i extremt fint skick.

Ambassadeur 4000D är en brun 5000D utan knarr. Detta sänker fiskevärdet, men då den är mindre vanlig kan fina exemplar ha ett visst samlarvärde. Den har aldrig sålts i Sverige. I USA var den på sin tid en Pro Shop-rulle.

Ambassadeur 5500DA är en röd 5500D med kupad gavel, vilket ger den ett bekvämare grepp. Denna är mindre vanlig än de föregående.

Ambassadeur 6000D är ytterst sällsynt experimentmodell som aldrig sålts på den öppna marknaden. De få som tillverkades var klassiskt röda.

Ambassadeur 5500C Direct och 6500C Direct är sällsynta exportmodeller som tillverkades på 00-talet.


Ambassadeur 5000D
OT Wheel

Ambassadeur 5000D

Sensibus rekonditionerade
5000D OT Wheel

har OT Wheel sexpinnars centrifugalbroms för att passa fiske med flätlina.
Den kan fås med keramhybridkullager, vilket rekommenderas. Med sådana blir det betydligt bättre fart på spolen, vilket i sin tur bäst tyglas med OT Wheel.

Priset är 750:–
Med keramhybridkullager kostar den 900:–
 


Champagne Gold
Ambassadeur 5000D

5000d champagne gold

Ambassadeur 5000D Champagne Gold

tillverkades enbart i 500 exemplar och är sällsynta, särskilt i så fint skick som denna som såldes i september 2011 på Tradera. Njut av bilden!
 

Teal
Ambassadeur 5000D

Ambassadeur 5000D teal


1976 uppstod ett fel när ABU skulle blanda till de kemikalier som vid anodiseringen ger färg åt aluminiumdelarna. Ett begränsat antal rullar fick en avvikande färg som jämfört med övriga är påtagligt blåaktig. Denna kallas teal.


Ambassadeur 5000D teal


Färgen teal har en egen sida. Klicka på länken för att komma till Teal.

 

Blå ambassadeur 5000D

Ljusblå teal
Ambassadeur 5000D

 

Färgen på Ambassadeur 5000D teal är instabil och kan uppträda som helt ljusblå, utan någon grön ton alls. Ofta är det olika färg på innergavlarna och olika färg på yttergavlarnas in- och utsidor. Exemplar i fint skick kan betinga priser på 5000:–

Rullen på bilden betraktas som samlarobjekt och är inte modifierad, utan endast rekonditionerad. Tyvärr är den ganska sliten utvändigt.

 


Ambassadeur 4000D

Ambassadeur 4000D

Ambassadeur 4000D
 

förekommer enbart sporadiskt i Sensibus lager. Varsågod att njuta av bilden. 4000D är en ProShop-variant av 5000D och såldes aldrig i Sverige. Skillnaderna är endast färgen och knarren. 4000D förekommer dock med knarr, men det är oklart om det är som extra-eller originalmontage.
 


Ambassadeur 5500D

Ambassadeur 5500D

Sensibus rekonditionerade
5500D OT Wheel

har OT Wheel, typ ll sexpinnars centrifugalbroms för att passa fiske med flätlina.
Den kan fås med keramhybridkullager, vilket rekommenderas. Med sådana blir det betydligt bättre fart på spolen, vilket i sin tur bäst tyglas med OT Wheel.

Priset är 750:–
Med keramhybridkullager kostar den 900:–
 


Ambassadeur 5500DA

Ambassadeur 5500DA


Ambassadeur 5500DA är aldrig marknadsförd i Sverige och mindre vanlig. Den är mindre lämpad för uppgradering, men ändå en mycket trevlig fiskerulle att fiska med eller bara ha att gosa med.


Ambassadeur 5500C
Direct

5500c direct

Ambassadeur 5500C Direct


Ambassadeur 5500C Direct är aldrig marknadsförd i Sverige och mindre vanlig. Den tillverkades på 1990-talet för exportmarknader. Vidare har den kullagrad spole och UltraCast, vilket innebär att spolen roterar kring en fast axel. Den har 2-vikters centrifugalbroms, men kan enkelt uppgraderas till 6-vikters, med OT Wheel, typ III.
 


Ambassadeur 6500C
Direct

6500C direct

Ambassadeur 6500C Direct


Ambassadeur 6500C Direct är aldrig marknadsförd i Sverige och mindre vanlig. Den tillverkades på 1990-talet för exportmarknader. Vidare har den kullagrad spole och UltraCast, vilket innebär att spolen roterar kring en fast axel samt knarr. Den har 2-vikters centrifugalbroms, men kan enkelt uppgraderas till 6-vikters med OT Wheel, typ III.
 


Ambassadeur 6000CT
Direct

6000CT Direct

Ambassadeur 6500C Direct


Ambassadeur 6000CT Direct är Sensibus långkastarrulle. Den är hopplockad av diverse ABU-delar i syfte att bygga den optimala direktdrivna långkastarrullen. Dess data är:
 

 • Direktdrift med backslagsbroms
 • Integrerad spolaxel/spole med lagring i rullgavlarna
 • Utväxling: 1:3,6
 • Vikt 305 gram
 • Antal keramhybridkullager: 2
 • Linkapacitet: 220 meter 0,35 mono
 • Kromat stativ
 • Ställbar backslagsbroms med lameller av Carbontex
 • Sex-pinnars centrifugalbroms (OT Wheel, typ IIa)
 • Mekanisk broms
 • Huvuddrev av rostfritt stål
 • Knarr
Adressen till Sensibus är info@sensibus.se Ansvarig utgivare är Olle Tivenius
Skapa din egen hemsida med mono.net