Sensibus
Navigation 
OBSERVERA

Observera att det finns tre typer av spolar med integrerad spolaxel till äldre Ambassadeurrullar. OT Wheel, typ ll tillverkas i tre olika utföranden, OT Wheel, typ lla, OT Wheel, typ llb och OT Wheel, typ llc.

 
...........................................................
OT Wheel, typ lla

Den första typen passar till alla Ambassadeurmodeller i 4000-, 5000- och 6000storlek tillverkade fram till 1976-77.

Centrifugalbromspinnarna är jämntjocka.

 
...........................................................
OT Wheel, typ llb

Den andra typen passar till de flesta Ambassadeurmodeller i 4000-, 5000- och 6000storlek tillverkade mellan 1977-78 och 1987-88.

Centrifugalbromspinnarna är tjockare närmast spolaxeln.

 
...........................................................
OT Wheel, typ llc

Den tredje typen passar till vissa Ambassadeurmodeller i 4000-, 5000- och 6000storlek tillverkadepå 1980-talet.

Centrifugalbromspinnarna är tjockare närmast spolaxeln och i ändarna.

 
 

OT Wheel, typ ll

Ambassadeurrullarna är ursprungligen konstruerade för mjuka linor med viss töjbarhet. Detta innebär en måttlig acceleration av spolen. Det räcker då att bromsa den med två bromsklutchar för optimala kast.
Med flätlinor – vilka är stumma – räcker det inte med två bromsklutchar. Numera tillverkas centrifugalbromsade Ambassadeurer med sex bromsklutchar. Skillnaden är påfallande och den som jämfört inser snabbt fördelen med sex klutchar.
I stället för att ersätta sin gamla och fullt fungerande Ambassadeur kan man med en blygsam ekonomisk insats uppgradera den med OT Wheel, typ ll, vilket innebär att den får sex bromsklutchar och kastar utmärkt med flätlina.
 
OT Wheel, typ ll finns till alla äldre Ambassadeur i 4000-, 5000- och 6000-storlek, med då utförandet på spolarna skiljer sig något måste rätt typ av OT Wheel, typ ll användas.

Var noga med att identifiera vilken som är aktuell. Se vänsterspalten.
Det tar mindre än fem minuter att montera OT Wheel, typ II.
OT Wheel, typ lla kostar 100.– och beställes per e-post info@sensibus.se. Frakt och moms ingår i priset. Betalning med faktura. 

OT Wheel, typ llb och OT Wheel, typ llc kostar 120.–

Utförlig monterings- och justeringsanvisning medföljer.

OT Wheel, typ ll är lätt att justera utifrån det behov man har. Bromsklutscharna kan enkelt låsas så att de blir inaktiva.
 
OT Wheel kan tyckas parafrasera på UT Reel, vilket är en förnämlig verksamhet. Ett besök på hemsidan rekommenderas varmt. Klicka på länken!
 
OT Wheel, typ II är inte ett varumärke. Produkten är baserad på en reservdel från ABU Garcia, och en bearbetning av denna. 
 
OT Wheel, typ ll är tänkt att ersätta den tidigare produkten OT Wheel, typ l.
Denna finns dock kvar, då den är ännu effektivare än OT Wheel, typ ll.

OT Wheel, typ l passar dock inte till den senare typen av spolar där OT Wheel, typ llb och OT Wheel, typ llc används. Se ovan.

OT Wheel finns även för nyare rullar med UltraCast design med originalmonterad 2-pinnars kopplingsbricka. Denna heter OT Wheel, typ III.

Adressen till Sensibus är info@sensibus.se Ansvarig utgivare är Olle Tivenius
Skapa din egen hemsida med mono.net