Sensibus
 

Sanning och konsekvens

Hel studiedag för alla musiklärare, eventuellt med uppföljning.

Grundläggande musikpedagogiska ställningstaganden får rimligen konsekvenser. Ibland kan konsekvenserna vara omvälvande. De kan till och med vara så omvälvande att vi undviker att ta ställning. Ett exempel på ett sådant grundläggande musikpedagogiskt ställningstagande är musiken föregår alltid noterna. Vilka konsekvenser innebär det att utgå från detta ställningstagande.

Olle Tivenius har ägnat 25 år av sin yrkesverksamma tid åt att fördjupa sig i musikpedagogikens filosofiska grunder. Detta har skett i såväl teoretiska studier som i praktik. Han har utvecklat metod och läromedel utifrån grundläggande musikpedagogiska ställningstaganden, vilket delvis inneburit att gå helt nya vägar. Detta kan i princip alla göra, kollektivt inom ett enigt kollegium eller individuellt. Vilka vägar man tar beror på vilka ställningstaganden man prioriterar.
Adressen till Sensibus är info@sensibus.se Ansvarig utgivare är Olle Tivenius
Skapa din egen hemsida med mono.net