Sensibus
 

Föreläsningar/seminarier

Olle Tivenius har ett antal föreläsningsteman på sin repertoar. Dessa är lämpade för grundutbildningen vid musikhögskolornas lärarutbildningar och i första hand riktade till blivande musiklärare vid kommunala musik- och kulturskolor. Föreläsningarnas längd anpassas efter önskemål och sker gärna i seminarieform. Dessa föreläsningar kan givetvis också användas som fortbildning av verksamma musiklärare.

Tema för föreläsningar är:
  • Kreativitet. Kreativitetsbegreppet problematiseras och betraktas ur musikpedagogisk aspekt.
  • Demokrati inom musikpedagogiken.
  • Musiklärartyper.
  • Musikpedagogisk filosofi.
  • Eros & upplevelse
En viss tid till förberedelse behövs, varför föreläsningar bör beställas i god tid.
Adressen till Sensibus är info@sensibus.se Ansvarig utgivare är Olle Tivenius
Skapa din egen hemsida med mono.net