Sensibus
 

Vilken typ är Du?

Olle Tivenius doktorsavhandling Musiklärartyper visar att det i huvudsak finns åtta typer av musiklärare vid svenska musik- och kulturskolor. Dessa utgör grunden för denna studiedag.


Studiedagen disponeras lämpligen med en inledande presentation av arbetet med avhandlingen och sedan av de olika typerna, hur de är disponerade hur de tänker om saker och ting. Personalen kommer att känna igen sig och i synnerhet att känna igen sina kollegor.
    Själva syftet med detta är att skapa ömsesidig förståelse för hur, och varför, kollegorna är som de är. Detta löser upp knutar och för kollegorna närmare varandra.
    Vi kan göra en enkel typanalys av vara och en i kollegiet. Det är roligt att se vilken typ man tillhör – och att inse att man (i enlighet med den sociala interaktionismens regler) inte alltid uppfattar sig själv som den man egentligen är, eller som man uppfattas av andra. Detta fordrar en viss öppenhet och nyfikenhet hos kollegiet.

Ämnet räcker utan vidare för en heldag, men kan kortas ned till en halvdags föreläsning.Illustration av två lärartyper. Malin Tivenius
Adressen till Sensibus är info@sensibus.se Ansvarig utgivare är Olle Tivenius
Skapa din egen hemsida med mono.net