Sensibus
 

Problematiserande artiklar

Att problematisera innebär att rota i företeelser eller begrepp för att se vilka frågor man kan ställa för att gå vidare. Estelle Jorgensen skriver i sin bok In Search for Music Education:

Music educators typically value solutions to their questions more than the questions themselves (x).

Bland musikpedagogikens praktiker är det således inte alltid populärt att ställa frågor. Men utan att ställa frågor kommer man inte vidare. Det är vetenskapens uppgift att ställa frågor. Sensibus representerar både den vetenskapliga sidan och den praktiska och både ställer frågorna och försöker besvara dem. För Sensibus vill komma vidare.
    Texterna på de följande sidorna ringar in olika problem och ställer – mer eller mindre explicit – frågor, frågor som söker svar. Samtliga texter utom Det konstnärliga manifestet är skrivna av Olle Tivenius.
  • Musikpedagogikens argument Ladda ned
Musikpedagogikens argument
Adressen till Sensibus är info@sensibus.se Ansvarig utgivare är Olle Tivenius
Skapa din egen hemsida med mono.net