Sensibus
 

Fiskeetik

Dagboksblad står här för korta betraktelser av filosofisk karaktär. Ofta finns bestämda mönster för hur världen är beskaffad. Dessa är så att säga givna, allmänt anammade och sällan kritiserade. Om vi betraktar världen från en motsatt horisont kan den te sig fullständigt annorlunda. Denna bild kan då utgöra en kompletterande sanning som sätter tanken i rullning. Redan i detta gör dagboksbladens texter nytta, och är därmed också berättigade.
    Även om de inte gör anspråk på att utgöra ”sanningen”, så kan de var och en, på sitt sätt, få oss att se oss själva och världen lite klarare. Exempelvis Är det etiskt försvarbart att återutsätta fisk visar att det ofta finns goda skäl att se till att bli en skicklig fiskkock..
    Dagboksbladen är författade av Olle Tivenius. De publiceras i samma takt som de författas, vilket innebär att det kommer nya i en mycket ojämn fart.
    Hittills är dessa publicerade och tillgängliga för nedladdning:
  • Fiskeetik 1: Är det fel att rycka fast en stålkrok i munnen på en fisk? Maj 1992
  • Fiskeetik 2: Är det djurplågeri att slå ihjäl en fisk? Maj 1994
  • Fiskeetik 3: Är det etiskt försvarbart att släppa tillbaka en fångad fisk? Augusti 2004

Dessa Dagboksblad har tilldelats denna egna avkrok av hemsidan för att de inte ska blandas ihop med vetenskapliga alster eller med musikpedagogiska texter.
Adressen till Sensibus är info@sensibus.se Ansvarig utgivare är Olle Tivenius
Skapa din egen hemsida med mono.net