Sensibus
 
Olle Tivenius rapport Hela klassen piper: Rapport från ett projekt grundat i praxiell teori (2003) kan laddas ned.
Hela klassen piper
Olle Tivenius rapport Konstbegreppets problematik (2004) kan laddas ned.
Konstbegreppets problematik
Olle Tivenius rapport Ner med estetiken – leve musiken! (2005) kan laddas ned.
Ner med estetiken – leve musiken!
Olle Tivenius rapport En enstämmig kanon: Kritiska diskussioner av resultatet från avhandlingen Musiklärartyper (2008) kan laddas ned.
En enstämmig kanon
Olle Tivenius rapport Kommunala musiklärare: Rapport av musiklärare vid svenska kommunala musik- och kulturskolor 2004 kan laddas ned.
230 sidor.
Kommunala musiklärare 2004.pdf
Olle Tivenius rapport Kommunala kulturlärare: Rapport av kulturlärare vid svenska kommunala kulturskolor 2004 kan laddas ned.
111 sidor.
Kommunala kulturlärare 2004.pdf
Olle Tivenius & Christer Bouijs rapport Grundskolans musiklärare: Rapport av musiklärare vid svenska grundskolor 2003 kan laddas ned.
95 sidor. (3 delar)
Grundskolans musiklärare 2003.pdf Bilagor, del 1.pdf Bilagor, del 2.pdf
Olle Tivenius är engagerad även utanför områdena sportfiske och musikpedagogik. Läs essayen Att förstå homofobi: ett hermeneutiskt grepp i kampen mot homofobin.
Att förstå homofobi.pdf
Olle Tivenius: Musikpedagogikens argument
Musikpedagogikens argument.pdf
Olle Tivenius: Estetiska lärprocesser
(Föreläsning på Musikhögskolan Ingesund)
Estetiska lärprocesser.pdf
Olle Tivenius debattartikel Hackat eller malet: En problematiserande ansats om studentuppsatsers epistemologiska och didaktiska grunder 2021 kan laddas ned.
15 sidor.
Hackat eller malet.pdf
På sidan Dagboksblad presenteras korta reflektioner av filosofisk art av Olle Tivenius. Dessa är avsedda att presentera välkända fenomen betraktade från en alternativ horisont. De är layoutade och nedladdningsbara i pdf-format.
På sidan OT Rulldoktor presenteras korta betraktelser över fiskerullars mekanik av Olle Tivenius. Dessa är avsedda att presentera alternativa aspekter av tekniska grundbultar. De är layoutade och nedladdningsbara i pdf-format.
På sidan Fiskeetik presenteras korta betraktelser över fiskeetiska problem av Olle Tivenius. Dessa är avsedda att presentera alternativa aspekter av ofta för givet tagna grundbultar. De är layoutade och nedladdningsbara i pdf-format.
 

Publikationsförteckning

Publicerade debattartiklar

     I Nerikes Allehanda:
 • Svältarävspel (s) om det estetiska 990217
 • Kulturbegrepp för klarhet 990507
 • Kulturdebatten kräver klarspråk 990611
 • Utopi äventyrar kompetens 000204
 • Regelbrott i debatten 000224
 • Rätt plats för musikutbildningen? 000524
 • Om färre känner sig utanför blir det mindre grogrund för nazism 160208

     I Fotnoten (organ för musik-, dans- och dramalärare inom
     Lärarförbundet):
 • Barnen, musiken och noterna 1993
 • Barnen, Spanien och rockmusiken 1993
 • Barnen, TRADITIONEN och vadannars 1993
 • Musiklärarna och deras status #6/96
 • Musikskolorna och deras läroplan #1/97
 • Musikskoleleverna och deras framtid #3/97
 • Svar till Arne Lindberg (debattartikel) #5/01
 • Gästkrönika: Fotnoten som debattforum #5/07
 • Svar till Maria Becker-Gruvstedt (debattartikel) #2/09

     I Rum’ba (organ för Riksförbundet Unga Musikanter):
 • Svar till Arne Lindberg(debattartikel) #5/01

Vetenskapliga arbeten

     I tryck
 • ”Skönheten och odjuret”: Målformuleringsproceduren vid två kulturskolor. CD-uppsats från Örebro musikhögskola 2001. Örebro  musikhögskola 2001:2
 • Musik som kunskap. I: Gustavsson, Bernt (red.) (2004). Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur
 • Musiklärartyper: En typologisk studie av musiklärare vid kommunal musikskola (2008)Diss. Örebro universitet, musikhögskolan
     På internet
 • Hela klassen piper: Rapport från ett projekt grundat i praxiell teori i grundskolans år 1-3. (Oktober 2005)<http://www.marcosmigoya.com/Arkiv/ Hela_klassen_piper.pdf>
 • En enstämmig kanon: Kritiska diskussioner av resultatet från avhandlingen Musiklärartyper (September 2008)<http://www.marcosmigoya.com/Arkiv/ En_enstammig_kanon.pdf>
 • Grundskolans musiklärare: Rapport av musiklärare vid svenska grundskolor 2003. Tillsammans med Christer Bouij (2010). Rapport. <http://www.sensibus.se/10457/Publikationsförteckning>
 • Kommunala musiklärare: Rapport av musiklärare vid svenska kommunala musik- och kulturskolor 2004. (2010). Rapport. <http://www.sensibus.se/10457/Publikationsförteckning>
 • Kommunala kulturlärare: Rapport av kulturlärare vid svenska kommunala kulturskolor 2004. (2010). Rapport. <http://www.sensibus.se/10457/Publikationsförteckning>
Problematiserande ansatser

     I tryck
 • Sinnena, konsten och vetenskapen. I: Stålhammar, Börje & Gustavsson, Inga-Britt (red.) (2004). Sinnena och konsten. Örebro Studies, Örebro universitet

     På internet
 • Ner med estetiken – leve musiken! (2005) <http://www.marcosmigoya.com/Arkiv/ Ned_med_estetiken.pdf>
 • Ämnet musikpedagogik (2010). <www.sensibus.se/8827/Musikpedagogik>
 • Eros & upplevelse: En senmodern kulturteori (2010). <www.sensibus.se/8966/Eros & upplevelse>
 • Musik som berättelse (2010). <www.sensibus.se/9313/Musik som berättelse>
 • Vem vill vara stolle? (2010). <www.sensibus.se/9403/Vem vill vara stolle?>
 • Konstbegreppets problematik (debattartikel 2004) <http://www.marcosmigoya.com/Arkiv/>
 • Konstbegreppets_problematik.pdf> [2008-10-03]
 • <www.sensibus.se/8966/Eros & upplevelse> (2011). <http://www.sensibus.se/10457/Publikationsförteckning>
 • Att förstå homofobi: Ett hermeneutiskt grepp i kampen mot homofobin (2011)  <http://www.sensibus.se/10457/Publikationsförteckning>
 • Musikpedagogikens argument  (2011)  <http://www.sensibus.se/10457/Publikationsförteckning>
 • Hackat eller malet: En problematiserande ansats om studentuppsatsers epistemologiska och didaktiska grunder. (2021) <http://sensibus.mono.net/upl/12311/Hackatellermalet6.2.pdf>

Presentationer
 • New Directions in Instrumental Music Education Conference, Michigan State University, November 6-8, 2003: Philosophical foundations of instrumental music education. (2003-11-06)
 • NNMPF konferens, Hamar, 8-11 januari 2004: Musikpedagogikens filosofiska grunder(2004-01-09)
 • Research symposium 4-6 october 2004 at the School of Music, Örebro University: Democracy transformed into instrumental music education. (2004-10-06)
 • NNMPF konferens, Stockholm, 13-16 januari 2005: ”Hela klassen piper”: Rapport om ett musikpedagogiskt project grundat I praxiell teori I grundskolans lågstadium. (2005-01-14)
 • Future music education and development of Schools of Arts International seminar in Stockholm 26-28 of May 2005: The Democratic Dilemma of Instrumental Music Education. (2005-05-27)
 • NNMPF konferens, Oslo, 23-25 januari 2008: Att tolka statistik som text(Tillsammans med Helena Stenbäck 2008-01-24)
 • NNMPF konferens, Örebro, 21-23 januari 2009: Musiklärartyper(2009-01-21)

Pedagogiska publikationer
 • Oboeskola, del 1 (1986, 1990 och 1995). Örebro: Sensibus
 • Oboeskola, nivå 1 (1997). Örebro: Sensibus
 • Oboeskola, del 2 (1990). Örebro: Sensibus
 • Flöjtskola, del 1 tillsammans med Ander, Torleif (1987, 1989, 1991 och 1996) Örebro: Sensibus
 • Blockflköjtskola, del 1 (1992). Örebro: Sensibus
 • Saxofonskola, del 1 tillsammans med Persson, Inge (1987, 1989 och 1991). Örebro: Sensibus
 • Gitarrskola, del 1 tillsammans med  Kvam, Håkan (1993). Örebro: Sensibus
 • Introduktion i oboerörstillverkning (1996). Örebro: Sensibus
 • Orkesterskolan, tillsammans med Sjösvärd, Staffan (1995). Örebro: Sensibus
 • Uppsatsens inre liv. 2015. Lund: Studentlitteratur

Adressen till Sensibus är info@sensibus.se Ansvarig utgivare är Olle Tivenius
Skapa din egen hemsida med mono.net